Müügitingimused

Müügitingimused

1. Üldtingimused
1. Müügitingimused kehtivad Muruniiduk.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Expomarket OÜ (edaspidi Muruniiduk.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
2. Muruniiduk.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

3. Muruniiduk.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Muruniiduk.ee veebilehel.

2. Müügilepingu jõustumine

1. Muruniiduk.ee  müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2. Muruniiduk.ee  ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Expomarket OÜ arvelduskontole.

3. Muruniiduk.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnad

1. Kõik Muruniiduk.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2. Muruniiduk.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank ja Krediidipank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5. Kohaletoimetamine

1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Muruniiduk.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
2. Muruniiduk.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Muruniiduk.ee ´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Muruniiduk.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. Tagastamisõigus

1. Muruniiduk.ee veebipoest ostetud kaubale kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud garantii ja tagastamise kord.

2. Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane kauba tagastamisõigus, vastavalt Võlaõigusseaduse § 56-le.

Toote tagastamine:

1. Klient peab oma tagastamissoovist teada andma 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti aadressil info(Replace this parenthesis with the @ sign)muruniiduk.ee või täitma vormi aadressil https://muruniiduk.ee/tagastuse-vorm

2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

3. Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

4. Expomarket OÜ tagastab kliendile raha 30 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5. Avatud pakendiga aia-ja metsatehnika tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele tooted mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida.

6.Võimalike pretensioonide korral, palume saata e-mail aadressile info(Replace this parenthesis with the @ sign)muruniiduk.ee. Saadetud kirjas palume kirjeldada võimalikult täpselt milles pretensioon seisneb ning ärge unustage lisamast kontaktandmeid. Pretensiooni esitajaga võetakse ühendust 3 tööpäeva jooksul.

7. Kliendil on võimalik pöörduda tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi kui vaidlusaluse kauba maksumus on üle 20€ (kaebuse läbivaatamine komisjonis tasuta).

7. Pretensioonide esitamise kord

1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Muruniiduk.com i probleemist e-posti aadressil info(Replace this parenthesis with the @ sign)muruniiduk.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

3. Muruniiduk.com ee ei vastuta:

§  Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

§  Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

§  Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatud jõud

1. Muruniiduk.ee  vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Muruniiduk.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2. Muruniiduk.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Muruniiduk.com ee ei saanud mõjutada ette näha.

9. Privaatsus

1. Muruniiduk.com veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Muruniiduk.ee ´le enda isikuandmete töötlemiseks.

2. Muruniiduk.com kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

10. Muud tingimused

1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Muruniiduk.com -l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.