Garantiitingimused

Garantiitingimused

Husqvarna, kui tootja, garanteerib oma toodetele, tootmisvea tõttu tekkinud defektide parandamise volitatud teenindustes garantiiaja jooksul. Info volitatud teenindustest www.husqvarna.ee Tootja garantii kehtib tingimustel, et:

• Defektist teavitatakse volitatud teenindust ja lõpetatakse koheselt seadme kasutamine.

• Esitatakse kehtiv garantiileping ja ostudokument.

• Rike ei ole põhjustatud kasutajapoolsest väärkasutusest, hooletusest ega valest seadistamisest.

• Rike ei ole tekkinud loomuliku kulumise, ülekoormamise või puuduliku hoolduse tagajärjel.

• Rike ei ole tekkinud mehaanilise vigastuse tagajärjel või algse vea mitteteatamise tõttu.

• Rike ei ole tekkinud mittesobiva või halva kvaliteediga kütuse kasutamisest.

• Masinat ei ole remonditud, lahti võetud ega modifitseeritud Husqvarna poolt volitamata isiku poolt.

• Masinat ei ole välja renditud.

• Masin kuulub selle algsele ostjale.

Järgmiselt loetletud osi peetakse kuluvateks osadeks ning nende eluiga sõltub töö intensiivsusest ja regulaarsest hooldamisest ning seetõttu ei kehti tavaliselt nende puhul garantii: saeplaadid, lõikeketid, lõiketerad, jõhvid, trimmipead ,kiilrihmad, sidurid, käiviti detailid, laagrid, süüteküünlad, elektritoitekaablid, prahikotid, vööd, kaablid, filtrid. (Kontrollige, millised osad on olemas Teie tootel).

Antud garantii täiendab ning ei vähenda mingisugusel moel tarbija seaduslikke õigusi. Husqvarna ei vastuta mistahes kaudse kulu või kahju eest, mis tuleneb antud toote kasutamisest. Kui Husqvarna tootele on paigaldatud eraldi sisepõlemismootor(nt. muruniidukid),siis sellele kehtib mootorivalmistaja garantii.

TEENINDUSSOOVITUSED:

1. Me soovitame Teil oma tootega teeninduses käia vähemalt üks kord kaheteistkümne kuu jooksul, intensiivse kasutamise korral, tihedamini.

2. Et tagada Teie toote maksimaalne eluiga ja töökindlus, soovitame, et Teie toodet hooldataks regulaarselt Husqvarna volitatud teenindus- ja remondiettevõtte juures. Neil on varustus, võimalused ja koolitatud töötajad, et anda Teile nõu Teie masina hooldamise kohta.

MÄRKUS: Kui Teil on raskusi lähima teenindus- ja remondiettevõtte leidmisel või kontakti saavutamisel, võtke palun ühendust Husqvarna Eesti peakontoriga vajaliku teabe saamiseks. Tootmisdefekti väljaselgitamine ja kinnitamine on tootja esindaja Husqvarna Eesti OÜ ja tema poolt volitatud teenindustes töötavate spetsialistide pädevuses.

TOOTE MÜÜNUD FIRMA: OÜ EXPOMARKET Pärnu mnt 390 / Salve 1a Tallinn ; Rannamõisa tee 4G